Predstavitev projekta SI-Geo-Electricity projektnim partnerjem InnoGeoPot

V ponedeljek 13. 5. 2024 je sedem predstavnikov Geološkega zavoda Slovenije, Rudarsko-geološke fakultete v Zagrebu in Skupine za aplikativno in okoljsko geologijo Univerze v Baslu iz Švice obiskalo pilotno geotermično elektrarno. Ogled se je izvedel v okviru eksurzije skupnega raziskovalnega projekta InnoGeoPot, ki raziskuje možnost preureditve obstoječih vrtin v globokih toplotne izmenjevalce (geosonde) za namene…