Pilotni projekt temelji na uporabi povsem novega načina proizvodnje električne energije z uporabo geotermične gravitacijske toplotne cevi (Slovenski patent SI 23618 A).

 

Posebnost uporabe geotermične gravitacijske toplotne cevi je v zaprtem tokokrogu hladiva, kjer je za delovanje potrebna le ena suha vrtina. Izrabljena bo že obstoječa, vendar opuščena vrtina Pg-8 v naselju Čentiba v Lendavi.

Obravnavana pilotna geotermična elektrarna moči 50 kWe bo lahko za proizvodnjo električne energije letno zagotovila 400 MWhe.

 

Trajanje projekta: 1.5.2022 – 30.4.2024

 

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP: norwaygrants.si