Sanacija vrtine

 • Odstranitev obstoječe opreme iz vrtine
 • Preizkus tesnosti vrtine
 • Vzpostavitev tesnosti vrtine
 • Montaža geotermične gravitacijske toplotne cevi

Postavitev nadzemnega dela pilotne geotermične elektrarne

 • Gradbena dela
 • Električna inštalacija in namestitev električne opreme
 • Strojne inštalacije in namestitev strojne opreme

Tehnični pregled, modeliranje in dolgoročni monitoring poskusnega obratovanja

 • Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Meritve toplotnega toka geotermične gravitacijske toplotne cevi
 • Simulacija stanja v kamninah in vrtini ter izdelava matematičnega modela in računalniškega program za simulacijo toplotnega toka in masnega toka nosilca toplote v geotermični gravitacijski toplotni cevi
 • Dolgoročni monitoring poskusnega obratovanja

Ocena geotermičnega potenciala opuščenih naftno-plinskih vrtin v Sloveniji in priprava smernic za razvoj projektov za izgradnjo inovativnih geotermičnih elektrarn

 • Kartiranje tehničnega potenciala opuščenih naftno-plinskih vrtin za izgradnjo geotermičnih elektrarn
 • Priprava smernic za komercialno proizvodnjo električne energije z izrabo obstoječih opuščenih vrtin