logo-dem-noga

Družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (DEM)

je vodilno podjetje na področju učinkovite izrabe obnovljivih energetskih virov v Sloveniji, ki s svojo razvojno naravnanostjo zagotavlja kakovostno energijo na okolju prijazen način, s ciljem ekonomske uspešnosti in skladnega trajnostnega razvoja okolja in tržišča, na katerem deluje. DEM z osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi, s petimi malimi hidroelektrarnami ter petimi sončnimi elektrarnami proizvede skoraj četrtino vse slovenske električne energije.

logo-petrolgeo-noga

Družba Petrol Geo, d.o.o

je vodilno slovensko podjetje na področju raziskovanja, pridobivanja in vzdrževanja naftnih, plinskih in geotermalnih vrtin v Sloveniji. Po odkritju nafte, plina, mineralne vode, geotermalnih virov v severovzhodni Sloveniji je podjetje postalo tudi proizvajalec ogljikovodikov in geotermalne energije. Petrol Geo je edini usposobljen izvajalec rudarskih del za globoke geotermalne vrtine v Sloveniji in v sklopu katere deluje strokovno usposobljena ekipa za projektiranje in vodenje projektov v skladu z rudarsko zakonodajo in veljavnimi mednarodnimi standardi kar zajema vodenje del s področja geotehnologije in izvedbe vrtanja globokih vrtin.

logo-univerza-noga

Univerza v Mariboru

je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Ima sedemnajst fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske programe. Laboratorij za termoenergetiko je oddelek na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Mariboru (UM) in je ena vodilnih raziskovalnih ustanov na področju izkoriščanja obnovljivih ali neobnovljivih nizkotemperaturnih virov in geotermične energije.

logo-geozs-noga

Geološki zavod Slovenije (GeoZS)

je javni raziskovalni zavod. Osnovni namen GeoZS je zagotoviti čim boljše poznavanje geološke zgradbe ozemlja Republike Slovenije. Izvaja geološka kartiranja, znanstvene raziskave, raziskovalne projekte ter skrbi za baze podatkov in geološke arhive. S svojim poznavanjem geologije državnega ozemlja sodeluje z upravnimi organi, gospodarstvom in drugimi institucijami.

HSE Invest

HSE INVEST, d. o. o.

je družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov, ki izvaja storitve svetovalnega inženiringa ter projektiranja. Od ustanovitve družbe, leta 2002, je družba pridobila obsežne izkušnje na področju energetike, hidroenergije, termoenergije, obnovljivih virov energije in infrastrukturnih objektov. Najpomembnejše dejavnosti družbe so vodenje razvojnih projektov v predinvesticijski fazi, vodenje projektov izgradnje novih energetskih objektov, vodenje projektov rekonstrukcije obstoječih objektov in izdelava vseh vrst projektne ter investicijske dokumentacije za energetske in tudi druge gradbene objekte. HSE Invest je v celoti izvedla projektiranje pilotne geotermične elektrarne.